دانشجویی ,شماره ,شماره دانشجویی ,000          شماره ,000          شماره دانشجویی

نفراول:پیمان فیروزی          1/500/000          شماره دانشجویی:9311184

نفردوم:حسین حسین زاده  1/250/000          شماره دانشجویی:9226303

نفرسوم:فرشته شیردلی   1/000/000           شماره دانشجویی:9442004

نفرچهارم:فرزادسلیمی        500/000            شماره دانشجویی:9219073

نفرپنجم:محمدتراب             500/000            شماره دانشجویی:9319823

منبع اصلی مطلب : انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان
برچسب ها : دانشجویی ,شماره ,شماره دانشجویی ,000          شماره ,000          شماره دانشجویی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اسامی برندگان مسابقه جزوه خوانی